Bejelentés


IPA Nógrád Megyei Szervezete "Servo per Amikeco"


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

IPA MSZ NMSZ alapszabálya

ORFK-IPA Együttműködési Megállapodás

Az INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) történelme A világ legnagyobb rendőrszervezete, az IPA 1950. január 1-jén alakult Angliában. Azóta az eszperantó mottó "Servo per Amikeco" (Barátsággal szolgálni!) több emberhez jutott el, mint azt annakidején gondolták. A szervezet azért alakult, mert egy őrmester az angliai Lincolnshiere-ből, Arthur Throop utat akart építeni a barátságnak és a nemzetközi együttműködésnek a rendőrök között. Arthur Troop 1914. december 15.-én született az angliai Lincolnban. Itt töltötte gyermekkorát és ide járt iskolába is. Műszerészként kezdett el dolgozni, de más dolgok iránt is élénken érdeklődött. Az oxfordi Ruskin College-ban szerezte meg diplomáját közgazdaságtanból és társadalomtudományokból. Ezen időszak alatt három évig orosz történelmet is tanult, majd 1934-ben ösztöndíjat nyert Moszkvába és Leningrádba. Ezután két évig mezőgazdasági tanulmányokat folytatott Worcestershier-ben az Avoncroft Agricultural College-ban. 1939. június 19.-én Arthur belépett a Lincolnshiere-i rendőrség állományába, ahol különböző osztályokon végezte munkáját, de a közlekedési szolgálatra szakosodott. Röviddel a II. világháború után hatalmas vállalkozásba kezdett, hogy a rendőrök részére létrehozza a Világbarátság Szervezetét. Mindig nagyon hitt abban, hogy az emberek harc helyett képesek beszélgetni és hitt a barátság pozitív erejében. Ezekben az időben azonban nézeteiért különcnek tartották, és a Belügyminisztérium részéről is ellenállást tapasztalt. Közben 1948-49-ben rendőrbarátságok szerveződtek bel- és külföldön egyaránt. 1949-ben "Aytee" álnéven jelent meg egy cikke a British Police Review-ben. A cikk óriási visszhangot váltott ki, és ez Arthurt megerősítette abban a hitében, hogy a szervezést folytatnia kell. Ekkor, 1950. január 1-jén alakította meg az International Police Association-t (Nemzetközi Rendőr Szervezetet) az eszperantó mottó jegyében: "Servo per Amikeco" (Barátsággal szolgálni!). A Brit Szekció főtitkárának Arthur Troopot választották meg. Az elképzelése egy olyan szervezetről, mely szociális, kulturális és szakmai kapcsolatokat fejleszt a tagjai között - egy rangra, nemre, bőrszínre, nyelvre és vallásra való diszkriminációtól mentes környezetben - valósággá vált. A korai úttörők segítségével fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy serkentse más nemzeti szekciók alapítását. Kezdettől fogva gyorsan terjedt az IPA üzenete és az új szekciók alakulása világszerte felgyorsult. Hamarosan megalakultak a szekciók a nyugat-Európai országok többségében, Afrikában, Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában és Ausztráliában is. 1955-ben a Nemzetközi Végrehajtó Bizottság alakuló ülésén Párizsban Arthurt választották meg a szervezet első nemzetközi főtitkárnak. Erről a posztjáról 1966-ban mondott le személyes okokból. Arthur Troop teljesítménye, mellyel létre hozta a világ legnagyobb rendőr szervezetét, változást eredményeztek a hatóságok IPÁ-ról alkotott véleményében is. 1965-ben, az IPA létrehozásában végzett munkájáért a Brit Birodalmi Érdeméremmel tüntették ki, majd több magas rangú kitüntetést kapott külföldön is. Ezek között van többek közt díszdoktori cím Kanadától; a becsület kereszt az Osztrák Elnöktől. 1998. augusztus 14.-én Arthur Troop a saját életnagyságú aranybronz szobrát leplezhette le Jászszentandráson az IPA emlékhely ünnepélyes avatásán. Arthurnak az 1966-os nyugállományba vonulása után is megmaradt az a vágy, hogy segítsen másoknak. Újabb hívatást vállalt a Lincolnshiere-i Szociális Szolgálatnál, mint home visor. Ekkor a vakvezető kutyák beszerzésével, valamint a vakokért végzett jótékonysági munkájáért ismét nemzeti elismerésben részesült. Még a betegsége alatt is - feleségével Marjorie-vel - folytatta a Stamfordi Vakok Klubjának vezetését. A közép-európai politikai változások az IPA további növekedésének és fejlődésének katalizátoraivá váltak. Mint a Nemzetközi Bizottság (Állandó Végrehajtó Hivatal) tagja, Arthur rendszeresen részt vett a nemzetközi találkozókon, ahol tanácsait megszívlelték, és tiszteletben tartották. 1985-ben a XI. Világtalálkozón ő vehette át elsőként az Association`s Arany Díját, majd 1995-ben Bécsben a 26. IEC konferencián az IPA Nemzetközi Rendőr díjat. Súlyos betegsége ellenére Arthur a 2000 májusában Bournemouhban megrendezett 50. évfordulós Világkongresszusra készült. A megnyitó ünnepségen Anna hercegnő elismeréssel adózott az alapítónak. Őfelsége kijelentette, hogy szerinte Arthur Troop sokkal több hányattatáson, az elszigeteltség és az érdektelenség megannyi fokozatán ment keresztül, mint amelyet mi valaha is megérthetünk. Arthur és Marjorie 2000. június 22.-én ünnepelték a 60. házassági évfordulójukat. 2000. november 30.-án, csütörtök délután - hosszantartó betegség után - álmában érte a halál Arthurt. Arthur Troop egy átlagos brit rendőr volt, aki megvalósította az álmát a világ legnagyobb rendőrségi szervezetének a megalapításával. Napjainkra Az IPA taglétszáma megközelíti a 300 ezret Nemzeti szekciói a világ 61 országában működnek és jelenleg is több ország vár a felvételére. A szervezett legrégebbi tagországai Anglia, Francia ország, Hollandia, Belgium és Norvégia. A legnagyobb taglétszámú nemzeti szekció Németországé, ahol is 60 ezer körüli IPA barátunk van. Az IPA nyugat-európai elterjedtségét mutatja, hogy Ausztriában mintegy 32 ezer és még a "kis" Hollandiában is mintegy 10 ezer tagja van az IPÁ-nak. Szemtanúi lehettünk annak a rendületlen növekedésnek, ami az IPÁ-t vitathatatlanul a Föld leghatalmasabb rendőr szervezetévé tette, mind létszámában, mind befolyását tekintve. Arthur Troop alapvető ideái még máig is hatnak! Az International Police Association célkitűzései Az IPA egy olyan demokratikusan működő, független nemzetközi szervezet, mely a tagországok rendőrségeinek aktív és nyugállományú tagjaiból szerveződik rangra, nemre, fajra, bőrszínre, anyanyelvre, vagy vallásra irányuló megkülönböztetés nélkül. Célja baráti kötelékek teremtése és a nemzetközi együttműködés segítése. Az IPA elkötelezte magát az ENSZ által 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában lefektetett alapelvek mellett. Céljai közé tartózik a tagok közötti kulturális kapcsolatok fejlesztése, az általános ismeretek bővítésének és a szakmai tapasztalatok cseréjének elősegítése. Emellett arra is törekszik, hogy előmozdítsa a kölcsönös segítségnyújtást a szociális szférában; lehetőségeihez mérten hozzájáruljon az emberek közötti békés egymás mellett éléshez és a világbéke megőrzésében. A szervezet vállalja, hogy cserelátogatások, csoportos utak szervezése és a levélbarátságok elősegítése révén serkenti a tagok közötti baráti kapcsolatok létrejöttét; - hogy elősegíti azt, hogy a tagszervezetek rendőri szolgálatai tiszteletben tartsák a tőrvényességet és a rendet; - hogy igyekszik szorosabbra fűzni a szociális és kulturális kapcsolatokat és támogatja a szakmai tapasztalatcseréket; - hogy javítja a tagországok rendőri szervezetekről kialakult képet és fejleszti a rendőrség és a társadalom közötti kapcsolatokat; - ifjúsági találkozók szervezését azzal a céllal, hogy előmozdítsa a nagyobb toleranciát és egyetértést az emberek között, valamint a megértést a rendőrség munkája iránt; - hogy megkönnyíti a nemzeti szekciók közötti információs áramlást; - hogy elősegíti egy bibliográfia elkészítését a nemzetközi kiadványokra vonatkozóan; - hogy megkönnyíti a nemzetközi együttműködést a Föld rendőrei közötti baráti kapcsolatok révén, valamint közreműködik a szakmai problémák megoldásában; További információk az International Police Association szervezetéről, vezetőségéről, továbbá a nemzeti tagszervezetek listái és elérhetőségeik, valamint az IPA házak listái: http://www.ipa-iac.org/
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!